Nyhet!
Grammatiken växer - dags för syntax

Nu har fortsättningen till Nova och Super Nova kommit! Läs mer om produktenhär

För mer information om möjlighet att ändra orden under bilderna, klicka här!

ERBJUDANDE

Frågor, kontakta Birgitta 0705-676676 alternativt Marianne 0705-676712

Välkommen till förlaget "ordet"

Vi är ett förlag med mottot

"Det måste vara
roligt att lära in
och
roligt att lära ut"

Ett rikt språk är grunden för all inlärning.

Därför skapar vi pedagogiskt genomtänkta produkter för en positiv
tal - språk - läs - och skrivinlärning och utveckling.

Tillsammans med...
  • Talpedagoger
  • Logopeder
  • Specialpedagoger

samlar vi kompetensen kring de grundläggande färdigheter
som krävs för att ge barnen de bästa förutsättningarna
för en positiv tal - språk - läs - och skrivutveckling.