Information om produkten


Systemkrav:
- Windows 98, ME, 2000, XP eller Vista
- CD-rom läsare

Nova – bild efter ljud

Nova är en modern bildbank med ca 270 bilder, där bilderna sorteras efter fonem och position. Materialet omfattar bilder för 17 konsonanter i initial, medial och final position och fem konsonantförbindelser i initial position.

Nova är lätt att använda, även för personer med endast lite datorvana. Det enda man behöver göra för att komma åt programmet är att sätta i cd-skivan i datorn.

Bildbanken som finns i Nova gör att man kan individualisera ett bildark för varje barn/elev som man planerar inlärningen för.
Man väljer själv om man vill att bildarket ska bestå av 2, 6, 9 eller 12 bilder eller en spelslinga.
Bilderna kan presenteras med eller utan ord.
Man kan lätt byta ut illustrationerna på bildarket, så att ett fåtal bilder återkommer flera gånger eller efter andra behov som inlärningssituationen kräver.

Bilderna är visuellt lättolkade och vardagliga, så att barnen lätt ska kunna känna igen dem. Bilderna är svartvita, vilket gör att barnen själva kan färglägga dem.

Användningsområdena för Nova kan utvecklas i många andra situationer i arbete med barn/elever, såsom tex sekvensserier, ordmobilisering, läsning, skrivning.

För att tilltala barn som växer upp idag ger det dig:
• Moderna, vardagliga ord
• Moderna, vardagliga bilder
• Visuellt lätt-tolkade bilder
• Roliga behandlingsförslag

> Visa en demoversion NOVA i ett nytt fönster

Pris: 595:-


Bilder på produkten:
 
Tillbaka