Prepositions-och samtalsspel

Dubbelsidig spelplan.
Sidan med pingvinerna:
Att stimulera barns aktiva användning av de prepositioner som, i allmänhet, utvecklas först, dvs i-på-under och bakom.
Pingvinfiguren befinner sig i relation till stor snöboll, vak, isflak/isblock, snölykta och sten.
Sidan med de olika djuren i skogen:
Att uppmärksamma följande prepositioner: över, framför, bredvid/jämte/vid sidan om, mellan, mitt emot samt först och sist.
Spelet ger även utrymme för att träna prepositionerna i, på, under och bakom. Indirekt tränas orden framåt/bakåt.
Samtala kring tex varför tror du att pingvinen ligger i vaken, har gömt sig bakom snöbollen, osv?
Var tror du kråkan gömmer sig om den blir rädd?

Pris: 210:-


 
Tillbaka