Information om produkten


Dubbelsidig spelplan.

Hinderspelet

Sidan 1: Hinderspelet.
Det gäller att ta sig från start till slottet via problemlösning vid hinder som uppstår.
Spelet är avsett att träna språkliga konstruktioner som problemlösning och praktiskt/logiskt resonerande, benämning m.m. Spelet inbjuder till utvecklande samtal med barnet.

Sidan 2: Resan.
Det gäller att ta sig från start till lekparken via tre valmöjlighetssituationer.
Syftet med spelet är att barnet ska få tillfälle att använda språket i olika situationer. Här behandlas frågekonstruktioner, uppmaningar, förklaringar, pragmatik och ordmobilisering.

Pris: 210:-


 
Tillbaka