Information om produkten


Dubbelsidig spelplan, trämarkörer

Vokalkvalitet spel

Många barn har stora svårigheter med att lyssna ut vokalkvaliteten i ord. Detta leder till svårigheter med att läsa och skriva ord med dubbelteckning.

Med Vokalkvalitetspelet får barnet bekanta sig med begreppet vokalkvalitet i en lekfull form och medvetandegöras om det viktiga lyssnandet när det gäller vokaler och fonem.

I vokalkvalitetspelet arbetar man med samtliga vokaler. Barnet uppmuntras att lyssna ut om vokalen a låter a som i hal eller a som i hall.

Beroende på vilken metod man använder vid inlärandet av vokalkvalitet används olika begrepp så som
* lång/kort vokal
* uppe/nere vokal
* vokalen låter som/låter inte som i alfabetet.
Man kan välja spelplan och spelalternativ efter barnets nivå.

Rosa spelsida/nivå 1
Här täcker man orden innanför spelslingan med markörer och spelar memory.
Barnet letar efter illustrationer som börjar på samma vokalkvalitetsljud.
Dessa bildar ett par tex ekorre-eld.

Rosa spelsida/nivå 2
Här går barnet spelslingan och söker efter de vokalkvalitetsljud som låter på samma sätt.
Om spelaren hamnar på tex buss benämner spelaren bilden och lyssnar ut vokalkvaliteten på u i buss. Spelaren letar utmed spelplanen efter nästa ord som innehåller samma vokalkvalitet dvs kort u ljud, i detta fall upp, och flyttar fram sin spelpjäs till denna ruta.

Blå spelsida/nivå 3
Se nivå 2. Här uppmärksammar man även vokalkvalitetens inverkan på stavningen.

Blå spelsida/nivå 4
Se nivå 1. Ord som innehåller samma vokalkvalitetsljud hör samman tex dörr-fötter.
Även här uppmärksammas stavningen av orden.

Pris: 190:-


 
Tillbaka