Information om produkten


Dubbelsidig spelplan

K-g-t-d-spelet

Många barn har svårigheter med att producera bakljuden k och g och i deras tal ersätts dessa med framljuden d och t eller vice versa. Detta leder många gånger till att dessa barns tal blir svårförståeligt. Dessa två processer måste befästas och därigenom hamna rätt. Barnet ska medvetendegöras om vad som händer bak i svalget och framme vid tänderna/läpparna.

I k-g-t-d-spelet får barnen möjlighet att arbeta med ljud som lätt förväxlas artikulatoriskt. Spelet medvetandegör barnen om processerna fram/bak och tonande/tonlösa ljud.
På ett spännande sätt får barnen koppla bak- och framljud till rätt fonem.

Hoppa med Kotte
På denna spelplan får barnet när han hamnar på Kotte som syns framifrån = Kotte fram, producera ett framljud som tex smacka, pussa… alternativt ljuden t/d.
Hamnar barnet på Kotte som syns bakifrån = Kotte bak, producerar han ett bakljud, tex harkla, gurgla… alternativt ljuden k/g.

Ljusgrön sida
På denna sida tränar man att använda k-g-t-d-ljuden i olika positioner. Även i de olika färgfälten finns ökade svårighetsgrader.
I färgfält 1 och 2 finns endast fram eller bakljud initialt i orden tex kopp, gul, tupp, dörr
I färgfält 3 finns fram- och bakljud i samma ord i olika positioner tex docka, tak, katt, godis


Pris: 190:-


 
Tillbaka