Handbok för fonem/ljudträning

Språket utvecklas inte alltid som förväntat och önskat.
Många barn, ca 7-8 %, av alla barn har en språkstörning.
Språket består av många delar. I vissa fall är bara en av dessa delar drabbad, men i många fall är det flera delar som inte följer den normala utvecklingen med tanke på tid eller sätt att utveckla sitt språk.
Den ytligaste delen av språket är fonemen/ljuden.
Detta innebär att språkstörningar av alla slag nästan alltid medför en svårighet på fonemnivå.
Svårigheter på denna nivå kan tex innebära att man utelämnar ljud eller ersätter dem med andra.

Handboken vill ge dig ett svar på:
Hur gör man?

Handboken är ett pedagogiskt och lättinstruerande underlag för inövandet av vissa enskilda ljud, så som r-, s-, x-,
sj-, tj-, k-, g-, t- och d-ljuden.


Pris: 140:-


 
Tillbaka