Språklig medvetenhet i teori och praktik

Att arbeta med den språkliga medvetenheten har för alla barn/elever en positiv effekt på deras grundläggande och fortsatta läs – och skrivinlärning och utveckling.

Denna bok har tillkommit för att ge pedagogen en lättanvänd, strukturerad, pedagogisk och ide´fylld bok.

Boken Språklig medvetenhet i teori och praktik innehåller cirka 100 lekar och övningar.
I boken tas följande moment upp: artikulation-lyssna-rim-ramsor-meningar-sammansatta ord-ordlängdsjämförelser-stavelsen-syntes-segmentering-fonemidentifiering.

Boken har, under många år, legat till grund för fortbildning och kurser för pedagoger och föräldrar i Språklig medvetenhet i många av Sveriges kommuner.


Pris: 125:-


 
Tillbaka