Nyhet!
Grammatiken växer - dags för syntax

Nu har fortsättningen till Nova och Super Nova kommit! Läs mer om produktenhär

För mer information om möjlighet att ändra orden under bilderna, klicka här!

Pedagogiken bakom produkterna

Vill du veta mer? Om du vill komma i kontakt med oss med frågor angående våra produkter, vänligen ring 0705-676 676 eller 0705-67 67 12.

Välkommen till förlaget "ordet"

Vi är ett förlag med mottot

"Det måste vara
roligt att lära in
och
roligt att lära ut"

Ett rikt språk är grunden för all inlärning.

Därför skapar vi pedagogiskt genomtänkta produkter för en positiv
tal - språk - läs - och skrivinlärning och utveckling.

Tillsammans med...
  • Talpedagoger
  • Logopeder
  • Specialpedagoger

samlar vi kompetensen kring de grundläggande färdigheter
som krävs för att ge barnen de bästa förutsättningarna
för en positiv tal - språk - läs - och skrivutveckling.