Information om produkten


Windows 3.1
Windows 95

Klicker 1

Klicker 1, programmet i språklig medvetenhet, som lägger en bra grund för den första läs- och skrivinlärningen. Det välstrukturerade programmet innehåller tio grundläggande områden med mer än 700 olika exempel.
Innehåll: - rim, meningar, sammansatta ord, stavelsen, fonemidentifiering, syntes och segmentering, minnet, språkförståelse och sekvens, alfabetet, vokaler.
Diagnos: En blandad diagnos ger en bra hjälp för uppläggningen av den fortsatta träningen.


Pris: 400:-


 
Tillbaka