Ljudfamiljen bak/fram-kgtd

En kortlek med 30 dubbelsidiga kort, med vilka man har möjlighet att på ett spännande sätt få barnen att uppmärksamma bak-och framljudsprocesserna, särskilja bakljuden från framljuden, hitta dessa ljuds artikulations-ställen i munnen, kunna producera dessa ljud och till slut införliva dessa ljud i ord och i spontantalet.

Varje familj består av 3 kort.
Totalt består kortleken av 15 bakljudskort och 15 framljudskort.
Detta innebär att man kan välja att enbart spela med bakljuden, bara framljuden eller båda samtidigt.

Kortens storlek och konstruktion gör att korten även är anpassade att användas i det Magiska Tornet.
Beställes av \\\\\\\"ordet\\\\\\\"

Pris: 70:-


 
Tillbaka