Klusilerings-spel

Klusileringsspelet eller Jakten på långa och korta ljud/fonem. Detta är en dubbelsidig spelplan där barnen medvetandegörs om skillnaden mellan långa och korta ljud/fonem. Därefter leker man med minimala par där de initiala ljuden är s och t.


Pris: 190:-


 
Tillbaka