Information om produkten


Dubbelsidig spelplan

Röst-spel

Många barn har hesa och ansträngda röster och behöver medvetandegöras om hur man på bästa sätt använder rösten. För att göra röstövningarna mer lättillgängliga för barnen har röstspelet tillkommit.
Många barn är tystlåtna och oartikulerade i sitt tal. De kan genom Röstspelet få möjligheter att på ett lustfyllt sätt träna sin röst.

Spelets målsättning är att:
* medvetandegöra om rösten
* ge röstträning
* uppmuntra tydlig artikulation
* upptäcka bukandning
* pröva på olika känslolägen

I Röstspelet får man på ett lustfyllt sätt träna rösten, artikulationen, olika röst- och känslolägen samt bukandning.

På spelplanen med blå spelslinga övar man rösten. När barnet hamnar på tex en trollillustration säger barnet med tydligt uttal och med rätt röstläge: bu,bu-u, bu-u-u.
På detta sätt går man spelslingan och gör röstövningar enligt illustrationerna.

På spelplanen med röd spelslinga tränas röststyrka, bukandning och känslolägen.
Barnet hamnar på tex pojken som ser glad ut och väljer en stor fisk med ramsan \\\"Tala tydligt munnen rör så att alla ljud man hör\\\". Nu ska barnet säga denna ramsa med stark och glad röst.

Pris: 190:-


 
Tillbaka