Ljudparken

Ljudparken �r l�mplig att anv�nda tillsammans med barn fr�n 3 �r och upp�t. Ljudparken har flera olika anv�ndnings-omr�den. Den kan med f�rdel anv�ndas

� f�r barn som inte har kommit ig�ng med sitt tal
� som spr�kutvecklande stimulans
� som rimsaga med inbjudande illustrationer
� f�r barn med grava missbildningar,l�pp-k�k-gomspalt

Genom att f�lja barnen p� promenaden genom Ljud-djurparken kan man locka barnen att uppt�cka olika spr�kljud utan att s�tta fokus p� det talade spr�ket. Man kan uppmuntra barnen att l�ta som tex en gris, orm,papegoja.
De uttrycksfulla bilderna stimulerar barnen att anv�nda kroppsspr�k eller teckenkommunikation.

Man kan �ven uppm�rksamma barnets oralmotoriska f�rm�ga genom att tex fnysa som tjuren, l�pprundning som fisken, f� giraffen att sl� med tungan i sidled.

Att l�sa rimsagan och sj�lv fylla i rimordet �r en rolig �vning f�r de lite �ldre barnen. Ett bra s�tt att f�rst�rka rimmet och f� barnen att minnas sagan �r att anv�nda sig av handdockor eller fingerdockor.
Genom att presentera sagan p� ett s� inbjudande och fantasifullt s�tt som m�jligt har man �ppnat v�gen f�r m�nga olika anv�ndningsomr�den.
L�t fantasin fl�da.


Pris: 140:-


 
Tillbaka