Information om produkten


HAR UTGÅTT

Handbok f�r fonem/ljudtr�ning

Spr�ket utvecklas inte alltid som f�rv�ntat och �nskat.
M�nga barn, ca 7-8 %, av alla barn har en spr�kst�rning.
Spr�ket best�r av m�nga delar. I vissa fall �r bara en av dessa delar drabbad, men i m�nga fall �r det flera delar som inte f�ljer den normala utvecklingen med tanke p� tid eller s�tt att utveckla sitt spr�k.
Den ytligaste delen av spr�ket �r fonemen/ljuden.
Detta inneb�r att spr�kst�rningar av alla slag n�stan alltid medf�r en sv�righet p� fonemniv�.
Sv�righeter p� denna niv� kan tex inneb�ra att man utel�mnar ljud eller ers�tter dem med andra.

Handboken vill ge dig ett svar p�:
Hur g�r man?

Handboken �r ett pedagogiskt och l�ttinstruerande underlag f�r in�vandet av vissa enskilda ljud, s� som r-, s-, x-,
sj-, tj-, k-, g-, t- och d-ljuden.


Pris: 140:-


 
Tillbaka