Ge den mjukare stamningen en chans

Många barn och elever har en stamningsproblematik. Stamningen kan variera i svårighet för den som stammar.
En del barn besväras inte speciellt mycket av sin stamning, medan andra barn kan uppleva sin stamning som ett stort hinder för kommunikation. I bland är stamningen framför allt ett problem för omgivningen.

Med detta häfte kan man närma sig stamningsproblematiken genom lekar, spel, ramsor och analys.

Alla spel och lekar utgår från stamningsfritt tal, mjuk stamning och hård stamning.
Genom att arbeta med de föreslagna diagrammen ges barnet/eleven möjlighet att bedöma och jämföra lyssnarens upplevelse av stamningen och vice versa.
Dessutom kan man bli medveten om i vilka olika situationer och vid vilken tidpunkt på dagen stamningen fungerar sämre eller bättre.

Målet med dessa förslag är att barnet/eleven ska bli medveten om sin egen stamning, dvs hur den låter och känns, och förändra den mot en mjukare stamning.


Pris: 190:-


 
Tillbaka