Information om produkten


Dubbelsidig spelplan och kort.

Meningsbygget

Textsidan
Meningsbygget är ett spel som övar olika språkliga konstruktioner som tex:

• enkel berättargrammatik
• frågeord och frågekonstruktion
• negation
• verbtempus
• personliga pronomina
• semantisk rimlighet
• antal
• färger

Målet med spelet är att förflytta sig längs respektive färggata, inåt mot mitten av spelet och därigenom till slut bilda en mening.
Spelare A ställer frågor under spelets gång till spelare B, som slår med tärningen, flyttar sin spelpjäs, svarar och lägger ut respektive kort.
Man börjar spelet med att säga: En människa och ett djur är kompisar. Nu ska vi se vad de ska göra/vad de gör/vad de har gjort.
När barnet förflyttat sig genom samtliga färggator kan en mening se ut på följande sätt:
Flickan och hunden äter två gröna semlor!?!? Tillsammans reflekterar man över meningen.

Kort
6 människokort, 6 djurkort, 4 handlingskort (äta, köpa, bygga, baka),
7 objektskort (hus, äpple, bulle, pussel, glass, klossar, pannkakor),
6 tärnings/antalskort, 1 inte-kort, 4 färgkort.

Textsidan
Textsidan är ett spel som övar språkliga strukturer i läsform/nybörjarläsning.
I stället för kort uppmuntras barnen att skriva orden/meningen i en skrivbok.


Pris: 240:-


 
Tillbaka