Kurser

Föreläsningarna inställda tills vidare

Innehåll:
Vi föreläser om språk- och tal- utveckling, utifrån våra produkter.
Vi visar på den pedagogiska tanken bakom våra läromedel och några sätt att använda produkterna från \\\\\\\"ordet\\\\\\\".
Vi visar på att det kan vara lustfyllt att lära in det som är svårt för ett specifikt barn, vad det gäller språk-användning/utveckling eller uttal.
Du får även praktiskt bekanta dig med våra olika läromedel.
Utifrån våra cd-skivor får du producera egna spelplaner med de illustrationer och/eller fonem/ord, som passar i din undervisning.

Föreläsningsomfång: Samla ihop en grupp pedagoger med intresse för språk- och tal- utveckling, så kommer vi gärna och förevisar våra läromedel.
I övrigt är vi lyhörda för ditt önskemål.

Föreläsare: Marianne Dahlgren tal - och specialpedagog utbildare läromedelsproducent
Birgitta Melander specialpedagog utbildare läromedelsproducent

Målgrupp: Barnomsorg, grundskollärare, specialpedagoger, speciallärare, talpedagoger, sva-lärare och övriga intresserade.